1. bankning

  bankning, den struktur hos berggrunden som innebär att denna genom sprickbildning uppdelats i skivor, bankar, som är parallella eller nästan parallella med berggrundsytan.
 2. BankID

  BankID, en form av e-legitimation som tillhandahålls via ett antal banker. BankID är ett registrerat varumärke.

 3. bankaktiebolag

  bankaktiebolag, en av tre typer av banker som fått regeringens tillstånd, oktroj, att driva bankverksamhet.
 4. Bankeryd

  Bankeryd, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län); 9 101 invånare (2016).

 5. bankett

  bankett, festmåltid med många deltagare, ofta i offentlig regi.
 6. bankakuten

  bankakuten, vardaglig benämning på Bankstödsnämnden.
 7. Bankomat

  Bankomat ®, registrerat varumärke för vissa bankers uttagsautomater.
 8. bankfiske

  bankfiske, fiske som bedrevs på de stora fiskebankarna med segelfartyg, s.k. bankskutor.
 9. bankett

  bankett, vågrät avsats i en doserad slänt till en väg-, järnvägs- eller kanalbank med syfte att stoppa upp ras eller utgöra kommunikationsyta.
 10. Bankekinds härad

  Bankekinds härad, Östergötland, omfattar området sydöst om Linköping.