1. bank holiday

  bank holiday, det ursprungliga, engelska ordet för bankfridag.
 2. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 3. näringsliv

  näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en marknad.
 4. Jodrell Bank

  Jodrell Bank, egentligen Jodrell Bank Centre for Astrophysics, radioastronomiskt observatorium beläget nära Manchester, Storbritannien.

 5. Jordbrukets Bank

  Jordbrukets Bank, 1958–74 namnet på Föreningsbankernas Bank.
 6. centralbankernas bank

  centralbankernas bank, vardaglig benämning Bank for International Settlements.
 7. World Bank

  World Bank, detsamma som Världsbanken.
 8. Generale Bank

  Generale Bank, nederländsk och internationell benämning på Générale de Banque.
 9. Gota Bank

  Gota Bank, en av Sveriges större affärsbanker fram till 1994, då banken uppgick i Nordbanken.
 10. Ebberöds bank

  Ebberöds bank har fått betydelsen av välmenande och illa skötta affärer efter ett danskt folklustspel, Ebberød Bank, skrivet av Axel Breidahl och Axel Frische 1923.