1. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 2. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.

 3. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 4. Moldavien

  Moldavien, stat i sydöstra Europa.

 5. Mexiko

  Mexico, Mexico, stat i södra Nordamerika.

 6. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 7. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.

 8. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 9. Ukraina

  Ukraina, stat i östra Europa.

 10. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.