1. deponent

  deponen´t subst. ~en ~er ORDLED: de-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 2. byggnadskredit

  bygg`nadskredit subst. ~en ~er ORDLED: bygg-nads--kred-it-en
  Svensk ordbok
 3. skuldsanering

  skul`dsanering subst. ~en ~ar ORDLED: skuld--san-er-ing-en
  Svensk ordbok
 4. inlåning

  in`låning subst. ~en ~ar ORDLED: in--lån-ing-en
  Svensk ordbok
 5. allemansfond

  all`emansfond subst. ~en ~er ORDLED: alle-mans--fond-en
  Svensk ordbok
 6. checkkredit

  checkkredit [çek`-] subst. ~en ~er ORDLED: check--kred-it-en
  Svensk ordbok
 7. lånspara

  lå`nspara verb ~de ~t ORDLED: lån--spar-ar SUBST.: lånsparande
  Svensk ordbok
 8. sparare

  spa`rare subst. ~n äv. spararn, plur. ~, best. plur. spararna ORDLED: spar-ar-en
  Svensk ordbok
 9. aktiesparande

  aktiesparande [ak`tsie-] subst. ~t ORDLED: aktie--spar-and-et
  Svensk ordbok
 10. inlåningsränta

  in`låningsränta subst. ~n inlåningsräntor ORDLED: in-lån-ings--ränt-an
  Svensk ordbok