1. Nordea Bank AB

  Nordea Bank AB, Helsingfors, en av Nordens största bank- och finanskoncerner.

 2. Union Bank of Switzerland

  Union Bank of Switzerland, UBS, tyska Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), franska Union de Banques Suisses, italienska Unione di Banche Svizzere, tidigare en av de ledande bankerna i Schweiz.
 3. Sachsen

  Sachsen [tyskt uttal zaksən], delstat i östra Tyskland; 18 412 km2, 4,1 miljoner invånare (2016).

 4. Ryan Gosling

  Gosling, Ryan, född 1980, kanadensisk skådespelare, huvudsakligen verksam i USA.

 5. FS-Banken

  FS-Banken, förkortning för FöreningsSparbanken AB, se Swedbank AB.
 6. enskild bank

  enskild bank, äldre banktyp: sedelutgivande bankbolag med lottägare (delägare) som var solidariskt ansvariga för bankens förpliktelser.
 7. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 8. ICA AB

  ICA AB, Solna, en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner.
 9. Europeiska centralbanken

  Europeiska centralbanken, engelska European Central Bank, ECB, Frankfurt am Main, Tyskland, gemensam centralbank för länderna inom euroområdet, bildad 1 juni 1998.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.