1. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 2. vacker

  vack´er adj. ~t vackra ORDLED: vackr-are
  Svensk ordbok
 3. plats

  plats subst. ~en ~er ORDLED: plats-en
  Svensk ordbok
 4. spränga

  spräng`a verb sprängde sprängt, pres. spränger ORDLED: spräng-er SUBST.: sprängande, sprängning
  Svensk ordbok
 5. namn

  namn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: namn-et
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 7. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok