1. Europeiska centralbanken

  Europeiska centralbanken, engelska European Central Bank, ECB, Frankfurt am Main, Tyskland, gemensam centralbank för länderna inom euroområdet, bildad 1 juni 1998.

 2. Genesis

  Genesis, brittisk rockgrupp, bildad 1967 och bestående av Tony Banks (född 1950, klaviatur) och Mike Rutherford (född 1950, bas och gitarr).

 3. Deutsche Bank AG

  Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Tysklands ledande affärsbank.
 4. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 5. Recep Tayyip Erdoğan

  Erdoğan, Recep Tayyip, född 1954, turkisk politiker, premiärminister 2003–14, president sedan 2014.

 6. Stockholmssyndromet

  Stockholmssyndromet, Norrmalmstorgssyndromet, att personer som tas som gisslan sympatiserar med eller identifierar sig med förövarna.
 7. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 8. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 9. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.

 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.