1. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 2. Raoul Wallenberg

  Wallenberg, Raoul, född 4 augusti 1912, död sannolikt 1947, ledare av räddningsaktion för judarna i Ungern 1944–45; jämför släktartikel Wallenberg.
 3. nationalpark

  nationalpark, område som fredats på grund av sina naturvärden eller sina kvaliteter för friluftsliv och turism.

 4. marskland

  marskland, marsk, flackt, tidvattenpåverkat kustområde där leriga–sandiga sediment avsätts eller transporteras bort i växlingen mellan flod och ebb.
 5. Emma Thompson

  Thompson [tɔmpsən], Emma, född 1959, brittisk skådespelerska och manusförfattare.

 6. Ivar Kreuger

  Kreuger, Ivar, född 2 mars 1880, död 12 mars 1932, affärsman och civilingenjör; jämför släktartikel Kreuger.
 7. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 8. Recep Tayyip Erdoğan

  Erdoğan, Recep Tayyip, född 1954, turkisk politiker, premiärminister 2003–14, president sedan 2014.

 9. bank

  bank, ett vattendrags (naturliga eller anlagda) sida.
 10. bank

  bank, decimeter- till metertjockt, följbart lager i en sedimentär lagersekvens.