1. bank

  bank, i spel, främst hasardspel, den eller de som kasserar in insatser och betalar ut vinster (”håller bank”).
 2. bank

  bank, grunt område i sjö eller hav, bestående av löst material som sand eller lera; se också skalbank.
 3. bank

  bank, anlagd vall av jord, grus eller sten vilken bär upp t.ex. en väg (vägbank) eller en järnväg (järnvägsbank, banvall).
 4. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.
 5. Genève

  Genève, tyska Genf, huvudstad i kantonen Genève, sydvästra Schweiz; 191 600 invånare (2014), inklusive förstäder 616 500 invånare.
 6. Manila

  Manila, huvudstad i Filippinerna.

 7. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 8. Labour Party

  Labour Party, brittiskt politiskt parti grundat 1906, arvtagare till Labour Representation Committee (LRC).

 9. tjugondag Knut

  tjugondag Knut, 13 januari, dag som i Sverige, Finland och på sina håll i Norge räknas som julens sista dag.

 10. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.