1. Bankers Trust Company

  Bankers Trust Company, New York, amerikansk investeringsbank, grundad 1903 av bankirfirman J.P. Morgan.
 2. Barack Obama

  Obama, Barack, född 4 augusti 1961, amerikansk politiker (demokrat), senator 2005–08, president 2009–17. 

 3. likviditet

  likviditet, betalningsförmåga.
 4. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 5. Bankomat

  Bankomat ®, registrerat varumärke för vissa bankers uttagsautomater.
 6. Warburg & Co.

  Warburg & Co., egentligen M.M. Warburg & Co., sedan 1970 M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg, tysk bankirfirma och investmentbank.
 7. abonnentlås

  abonnentlås, lås som kan öppnas bara när två nycklar används samtidigt, t.ex. lås till vissa bankers uthyrningsfack.
 8. inlåningsrätt

  inlåningsrätt, banklagstiftningens regler om bankers rätt att ta emot och placera inlåningsmedel i relation till det egna kapitalets storlek.
 9. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 10. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.