1. bann

  bann, bannlysning, uteslutning ur (religiös) gemenskap av dem som grovt förbrutit sig mot samfundets avgörande värden och normer.
 2. bann

  bann subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bann-et
  Svensk ordbok
 3. banner

  banner, annons på webbsida på internet, vanligen rektangulär och placerad över, under eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.

 4. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 5. bannmil

  bannmil, beteckning för område inom vilket ett monopol eller en höghetsrätt gällde.
 6. Bannockburn

  Bannockburn, ort (f.d. stad) i Central Region, Skottland, i distriktet Stirling.
 7. bannor

  bann`or subst., plur. ORDLED: bann-or
  Svensk ordbok
 8. banna

  bann`a verb ~de ~t ORDLED: bann-ar SUBST.: bannande
  Svensk ordbok
 9. bannbulla

  bann`bulla subst. ~n bannbullor ORDLED: bann--bull-an
  Svensk ordbok
 10. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok