1. bannor

  bann`or subst., plur. ORDLED: bann-or
  Svensk ordbok
 2. banna

  bann`a verb ~de ~t ORDLED: bann-ar SUBST.: bannande
  Svensk ordbok
 3. bannbulla

  bann`bulla subst. ~n bannbullor ORDLED: bann--bull-an
  Svensk ordbok
 4. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok
 5. bannlysa

  bann`lysa verb bannlyste bannlyst, pres. bannlyser ORDLED: bann--lys-er SUBST.: bannlysande, bannlysning
  Svensk ordbok
 6. bot

  bot, inom kristendomen den handling genom vilken en syndare visar sin ånger, får förlåtelse och återvänder till kyrkans och församlingens gemenskap.
 7. Muslimska brödraskapet

  Muslimska brödraskapet, arabiska al-Ikhwān al-Muslimūn, politisk-religiös islamisk (sunnitisk) organisation, grundad 1928 av Hasan al-Banna.
 8. shofar

  shofar, shofar, böjt flackt vädurshorn som använts som blåsinstrument i den judiska gudstjänsten sedan Gamla Testamentets tid.

 9. anatema

  anatema, beteckning för att något vigs åt en gudom eller ställs under förbannelse.
 10. Eurovision Song Contest

  Eurovision Song Contest, Eurovisionsschlagerfestivalen, Mélodie Grand Prix, populärmusiktävling anordnad årligen sedan 1956 av organisationen EBU (Eurovisionen).