1. Henry Campbell-Bannerman

  Campbell-Bannerman, Sir Henry, 1836–1908, brittisk politiker.
 2. exkommunikation

  exkommunikation, uteslutning ur kyrkogemenskapen, se bann.
 3. , lue, Xishuang Banna dai, taispråk med 500 000 talare, de flesta i området Sipsong Panna (Xishuang Banna) i provinsen Yunnan i sydvästra Kina.
 4. färgtryck

  färgtryck, reproduktion av färgbilder genom tryckning.
 5. binde- och lösenyckeln

  binde- och lösenyckeln, den auktoritet som Jesus (enligt Matteusevangeliet 16:19 och 18:18) gav åt Petrus och lärjungarna att lösa från synder och att binda i dem.
 6. konstruktivism

  konstruktivism, konstriktning som utvecklades i Ryssland efter revolutionen 1917; själva termen började användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och Varvara Stepanova.
 7. Lough Neagh

  Lough Neagh, insjö mitt i Nordirland; 396 km 2.
 8. förbannelse

  förbannelse, formel varmed olycka nedkallas över någon eller något.
 9. anatema

  anatema, beteckning för att något vigs åt en gudom eller ställs under förbannelse.
 10. Hulken

  Hulken, engelska The Incredible Hulk, tecknad seriefigur, skapad 1962 av amerikanerna Stan Lee (text) och Jack Kirby (bild).