1. Maiken Banner-Wahlgren

  Banner-Wahlgren, Maiken, 1923–88, konstnär.
 2. exkommunikation

  exkommunikation, uteslutning ur kyrkogemenskapen, se bann.
 3. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 4. Tariq Ramadan

  Ramadan, Tariq, född 1962, schweizisk intellektuell, professor i religion och filosofi vid universitetet i Fribourg och vid Collège de Saussure i Genève.

 5. Lough Neagh

  Lough Neagh, insjö mitt i Nordirland; 396 km 2.
 6. Mark Ruffalo

  Ruffalo, Mark, född 1967, amerikansk skådespelare.

 7. , lue, Xishuang Banna dai, taispråk med 500 000 talare, de flesta i området Sipsong Panna (Xishuang Banna) i provinsen Yunnan i sydvästra Kina.
 8. färgtryck

  färgtryck, reproduktion av färgbilder genom tryckning.
 9. binde- och lösenyckeln

  binde- och lösenyckeln, den auktoritet som Jesus (enligt Matteusevangeliet 16:19 och 18:18) gav åt Petrus och lärjungarna att lösa från synder och att binda i dem.
 10. konstruktivism

  konstruktivism, konstriktning som utvecklades i Ryssland efter revolutionen 1917; själva termen började användas av en grupp konstnärer i Moskva 1921 med bl.a. Aleksej Gan, Aleksandr Rodtjenko och Varvara Stepanova.