1. baner

  baner, fyrkantig duk på stång.
 2. oskulerande bana

  oskulerande bana, den bana som motsvarar en himlakropps läge och hastighet vid en given tidpunkt, oskulationsepoken.
 3. Kap Banas

  Kap Banas, udde i sydöstra Egypten; för belägenhet se landskarta Egypten.
 4. Wadi Bana

  Wadi Bana, flod i sydvästra Jemen; för belägenhet se landskarta Jemen.

 5. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1618–89, friherre, militär, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 6. Gustaf Banér

  Banér, Gustaf, 1547–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 7. Sten Banér

  Banér, Sten, 1546–1600, riksråd; jämför släktartikel Banér.
 8. Ban Chiang

  Ban Chiang, boplats i nordöstra Thailand med 4,5 m tjocka lager från omkring 3600 f.Kr. till 1800 e.Kr.
 9. ban

  ban subst. ~en ~ar ORDLED: ban-en
  Svensk ordbok
 10. bana

  2ba`na verb ~de ~t ORDLED: ban-ar SUBST.: banande, baning
  Svensk ordbok