1. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok
 2. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 3. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 4. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 5. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok