1. Trojanerna

  Trojanerna, småplaneter vilkas banor kring solen påminner om Jupiters.
 2. banbestämning

  banbestämning, astronomisk term, se bana.
 3. Banatet

  Banatet, Temesvárbanatet, historiskt landskap i gränsområdet mellan Serbien, Ungern och Rumänien, ett rikt jordbruksland med tidigt utnyttjade tillgångar av kol och järnmalm, beläget mellan Tisza, Donau och Mureşul.
 4. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 5. bromsskärm

  bromsskärm, fallskärm som släpas efter flygplan eller annan farkost för att öka dess luftmotstånd.
 6. banelement

  banelement, astronomiskt begrepp som huvdsakligen används för att beskriva banor kring solen eller planeterna men som kan tillämpas närhelst tvåkropparsproblemet är relevant.
 7. cyklonavskiljare

  cyklonavskiljare, utrustning för separation av partiklar från ett medium (gas eller vätska) genom centrifugalkraften.
 8. geosynkron satellit

  geosynkron satellit, satellit vars bana över jordytan upprepas periodiskt.
 9. Erik Bang

  Bang, Erik, dansk illusionist, se Truxa.
 10. Maurice Chevalier

  Chevalier, Maurice, 1888–1972, fransk sångare, textförfattare och underhållningsartist.