1. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 2. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 3. till

  1till prep.
  Svensk ordbok
 4. ämne

  äm`ne subst. ~t ~n ORDLED: ämn-et
  Svensk ordbok
 5. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok
 6. öga

  ö`ga subst. ~t ögon ORDLED: ög-at
  Svensk ordbok
 7. för

  1för prep.
  Svensk ordbok
 8. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 9. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 10. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok