1. flamingor

  flamingor, Phoenicopteridae, enda familjen i ordningen Phoenicopteriformes.
 2. Army of Lovers

  Army of Lovers, popgrupp, bildad 1987 av Alexander Bard (född 1961), Jean-Pierre Barda (född 1967) och Camilla Henemark (”La Camilla”, född 1964).

 3. grönlandsval

  grönlandsval, Balaena mysticetus, art i familjen rätvalar.
 4. fenvalar

  fenvalar, Balaenopteridae, familj bardvalar med de sju arterna blåval, Brydes fenval, knölval, sejval, sillval, vikval och antarktisk vikval.
 5. tandvalar

  tandvalar, Odontoceti, underordning valar med familjerna floddelfiner, delfiner, kaskeloter, näbbvalar, tumlare och vitvalar, totalt ca 70 arter.
 6. kithara

  kithara, lyrinstrument med strängarna spända mellan ett ok och ljudlådan, vid sidan av lyran det viktigaste stränginstrumentet i antikens Grekland och jämte denna förknippad med guden Apollon.
 7. kurdisk musik.

  kurdisk musik. Kurdernas musikkultur är huvudsakligen enstämmig och vokal, instrumentalmusik spelar en sekundär roll.
 8. Magnus Bard

  Bard, Magnus, född 1955, skämttecknare och illustratör.
 9. bard

  ba´rd subst. ~en ~er ORDLED: bard-en
  Svensk ordbok
 10. Valmiki

  Valmiki , Vālmīki (sanskrit), enligt indisk tradition den vise man som skapade det indiska eposet Ramayana.