1. kork

    kork, fellem, vävnad av korkceller uppkommen ur en speciell tillväxtvävnad, som kallas fellogen eller korkkambium.
  2. barkpor

    barkpor, lenticell, avgränsat parti i barkens korkvävnad i vilket cellstrukturen är lucker med cellmellanrum.