1. barkspade

  bar`kspade subst. ~n barkspadar ORDLED: bark--spad-en
  Svensk ordbok
 2. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 3. bäver

  bäver, Castor fiber, art i gnagarfamiljen bävrar.
 4. ekar

  ekar är en grupp träd och buskar som hör till familjen bokväxter.
 5. floem

  floem, silvävnad, den ena av de två huvudtyperna av ledningsvävnader i växter (den andra är xylem).
 6. hjärnbark

  hjärnbark, latin cortex cerebri, egentligen storhjärnsbark, ett tunt skikt grå hjärnvävnad, innehållande ett utomordentligt stort antal nervceller, vilken bekläder ytorna på de båda storhjärnshemisfärerna.
 7. kronhjort

  kronhjort är en art i familjen hjortdjur.
 8. rönn

  rönn, fågelrönn, Sorbus aucuparia, art i familjen rosväxter.
 9. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 10. vårtbjörk

  vårtbjörk, Betula pendula (synonym Betula verrucosa och Betula alba), art i familjen björkväxter.