1. socialisation

  socialisation, inom sociologin förmedling och inlärning av färdigheter som medför att individen formas till en personlighet.
 2. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 3. Hjalmar Bergman

  Bergman, Hjalmar Fredrik Elgérus, född 19 september 1883, död 1 januari 1931, författare.
 4. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 5. fenylketonuri

  fenylketonuri, PKU, Føllings sjukdom, oligophrenia phenylpyruvica, recessivt ärftlig, medfödd sjukdom som beror på att den livsnödvändiga (essentiella) aminosyran fenylalanin inte kan brytas ned.
 6. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.
 7. bäckenförträngning

  bäckenförträngning, för litet utrymme i lilla bäckenet, dvs. nedre delen av bäckenet, för att födsel av ett normalstort barn skall vara möjlig.
 8. absens

  absens, tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet.
 9. stomatit

  stomatit, inflammation i munslemhinnan, i många fall med sårbildning.
 10. ossifikation

  ossifikation, benbildning, normal eller vid sjukliga processer.