1. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.
 2. testikel

  testikel, testis, manlig könskörtel, det könsorgan där spermier (sädesceller) och manligt könshormon (testosteron) bildas.
 3. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 4. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 5. höft

  höft, latin coxa, höftled och omgivande mjuka vävnader.
 6. involution

  involution, tillbakabildning med samtidig storleksminskning av ett organ eller en vävnad.
 7. Martta Wendelin

  Wendelin, Martta, 1893–1986, finländsk konstnär.
 8. överbett

  överbett, bettfel i framtandsområdet med stor horisontell överbitning, dvs. överkäksframtänderna står långt framför underkäksframtänderna vid sammanbitning.
 9. hepatit

  hepatit, samlingsbenämning på inflammatoriska sjukdomar i levern.
 10. marmorbenssjuka

  marmorbenssjuka, osteopetros , Albers-Schönbergs sjukdom (efter den tyske radiologen Heinrich E. Albers-Schönberg, 1865–1921), mycket sällsynt ärftlig sjukdom som kännetecknas av att skelettet blir kompaktare.