1. stomatit

  stomatit, inflammation i munslemhinnan, i många fall med sårbildning.
 2. Noonans syndrom

  Noonans syndrom, genetiskt betingat medfött syndrom (kombination av avvikelser från det normala) där huvudproblemet i regel är hjärtfel: förträngning av lungpulsådern, förtjockad hjärtmuskel eller defekt i skiljeväggen mellan förmaken eller kamrarna.
 3. ossifikation

  ossifikation, benbildning, normal eller vid sjukliga processer.
 4. leversjukdomar

  leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom.
 5. mukopolysackaridos

  mukopolysackaridos, ärftlig rubbning i omsättningen av sura glykosaminoglykaner, vilka finns i bindvävens grundsubstans.
 6. döv

  döv är en person som inte hör.
 7. William Heinesen

  Heinesen, William, 1900–91, färöisk författare.
 8. spinal muskelatrofi

  spinal muskelatrofi, SMA, samlande namn på en grupp ärftliga sjukdomar som leder till förlamning och muskelförtvining (atrofi).

 9. tillväxt

  tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv).
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.