1. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 2. amputation

  amputation, att man avlägsnar en del av ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet.

 3. grundlägga

  grun`dlägga verb grundlade grundlagt, pres. grundlägger ORDLED: grund--lägg-er SUBST.: grundläggande, grundläggning
  Svensk ordbok
 4. löje

  löj`e subst. ~t ~n ORDLED: löj-et
  Svensk ordbok
 5. år

  år subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: år-et
  Svensk ordbok