1. barrträd

  barrträd, barrväxter, Pinopsida (synonym Coniferopsida, Coniferae), klass nakenfröiga växter med cirka 600 arter träd och buskar utbredda över hela jorden men främst i norra halvklotets tempererade trakter, där de bildar en egen zon, barrskogszonen.
 2. barrträdskvalster

  barrträdskvalster, Oligonychus ununguis, art inom ordningen lårkvalster.
 3. barrträdlöpare

  barrträdlöpare, Rhagium inquisitor, art inom skalbaggsfamiljen långhorningar.
 4. barrträd

  barr`träd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: barr--träd-et
  Svensk ordbok
 5. hyvlingstorrt virke

  hyvlingstorrt virke, virke som torkats till en fuktkvot lämplig för hyvling.
 6. parana pine

  parana pine, paranátall, sydamerikanskt träslag som erhålls från arten paranátall ( Araucaria brasiliana) i barrträdsfamiljen araukariaväxter, främst från Brasiliens högplatåområde.