1. basalmetabolism

  basalmetabolism, BMB, energiförbrukningen i kroppen under maximal vila.
 2. basaltkupp

  basaltkupp, uppstående erosionsrest av den stelnade basaltmagman i ett vulkanrör.
 3. basalkonglomerat

  basalkonglomerat, konglomerat, dvs. sediment med rundade bollar i finkornig grundmassa, som bildats vid början av en sedimentation och alltså ligger längst ned i en lagerföljd.
 4. basalt

  basalt, finkornig, mörkt grå eller oftast svart vulkanisk bergart.
 5. basarwa

  basarwa, botswansk benämning på folkgruppen san.
 6. Basan

  Basan, bibliskt landområde, se Bashan.
 7. basalcell

  basalcell, cell i understa lagret i skiktad vävnad, såsom epitel, varifrån vävnaden förnyas.
 8. Basankusu

  Basankusu, stad i nordvästra Kongo (Kinshasa); för belägenhet se landskarta Kongo (Kinshasa).
 9. basala ganglier

  basala ganglier, avgränsade strukturer (kärnor) av grå hjärnsubstans i den vita hjärnsubstansen djupt inne i vardera storhjärnhalvan.
 10. basar

  basa´r subst. ~en ~er ORDLED: bas-ar-en
  Svensk ordbok