1. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 2. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 3. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 4. spanska

  spanska (på spanska español), ibero-romanskt språk som talas som modersmål av 386 miljoner (2007), varav 90 % i Syd- och Nordamerika.
 5. månlandning

  månlandning, landning av obemannad eller bemannad farkost på månens yta.

 6. ekonomisk bas

  ekonomisk bas, term använd inom marxistisk teori, dock mindre vanlig än enbart bas (se bas 6; jämför marxism).
 7. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. hoplit

  hoplit, fotsoldat i antikens Grekland.
 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.