1. basal

  basa´l adj. ~t ORDLED: bas-al
  Svensk ordbok
 2. basalt

  basal´t subst. ~en ORDLED: basalt-en
  Svensk ordbok
 3. Jonas Basanavičius

  Basanavičius, Jonas, 1851–1927, litauisk folklorist, till yrket läkare.
 4. tholeiitisk basalt

  tholeiitisk basalt, tholeiit, vanlig form av bergarten basalt som består av mineralen klinopyroxen och kalciumrik plagioklas men vanligen saknar olivin.
 5. bas

  bas är inom geometrin något i en figur som man utgår från.
 6. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 7. bas

  bas kallar man i musiken den djupaste av de stämmor som sjungs av män.

 8. bas

  bas är en kemisk förening som kan ta upp vätejoner (protoner).
 9. bas

  bas är ett ord som ofta används för musikinstrumenten kontrabas och elbas.
 10. bas

  bas, grund(val), botten, utgångspunkt; elektronisk term för en av elektroderna i en bipolär transistor.