1. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 2. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.
 3. basarwa

  basarwa, botswansk benämning på folkgruppen san.
 4. basaltemperatur

  basaltemperatur, en kvinnas normala morgontemperatur före uppstigandet.
 5. basalkonglomerat

  basalkonglomerat, konglomerat, dvs. sediment med rundade bollar i finkornig grundmassa, som bildats vid början av en sedimentation och alltså ligger längst ned i en lagerföljd.
 6. basaltgods

  basaltgods, svart mangan- och järnhaltigt, oglaserat stengods med utseende som polerad basalt.
 7. basareal

  basareal, den maximala areal som svenska lantbrukare kan få tillgodoräkna sig för arealersättning.
 8. basaltkupp

  basaltkupp, uppstående erosionsrest av den stelnade basaltmagman i ett vulkanrör.
 9. basanit

  basanit, basaltliknande, vulkanisk bergart som består av kalciumrik plagioklas, pyroxen (klinopyroxen), fältspatoid (>10 volymprocent) och olivin.
 10. Basan

  Basan, bibliskt landområde, se Bashan.