1. chapeau bas

  chapeau bas, låg manshatt, avsedd att bäras under armen, infördes under senare delen av 1600-talet, då modet med stora peruker gjorde det svårt att bära hatten på huvudet.
 2. Ace of Base

  Ace of Base, rockgrupp, bildad 1990 av syskonen Jonas ( född 1967), Malin ( född 1970) och Jenny Berggren ( född 1972) samt Ulf Ekberg ( född 1970).
 3. Thule Air Base

  Thule Air Base, amerikansk flygbas på Grönlands nordvästkust.
 4. viola da gamba

  viola da gamba, gamba, familj av stråkinstrument, på 1400-talet utvecklad ur fiddla och rebec.
 5. Tabriz

  Tabriz, Tabrīz, huvudstad i provinsen Östazarbaijan, nordvästra Iran; 1,5 miljoner invånare (2012).

 6. byrett

  byrett, anordning för noggrann mätning av vätske- eller gasvolymer vid kemiska experiment.

 7. binär addition

  binär addition, addition av två binärkodade tal.
 8. titreranalys

  titreranalys, kemisk analys som utförs genom titrering och som innebär att den okända mängden av ett ämne bestäms genom fullständig reaktion med ett annat ämne.

 9. hexadecimal

  hexadecimal, om siffra eller värde: angiven i ett talsystem med basen 16, hexadecimala talsystemet.
 10. pyramid

  pyramid, polyeder vars ena sida, basen, är en polygon och vars övriga sidor är trianglar med ett gemensamt hörn.