1. triangel

  triangel, plan figur begränsad av tre räta linjer, sidor, som skär varandra parvis i tre punkter, hörn.
 2. gravand

  gravand är en fågel.
 3. syror

  syror är kemiska föreningar som kan avge vätejoner (protoner). 

 4. parallelltrapets

  parallelltrapets, fyrhörning i planet med två parallella sidor.
 5. ortonormerat system

  ortonormerat system, en uppsättning vektorer som är normerade och ortogonala, dvs. har längden 1 och är vinkelräta mot varandra.
 6. skogsalm

  skogsalm är ett träd.
 7. glasbjörk

  glasbjörk är ett träd.
 8. fjädrar

  fjädrar, specialiserade hudbildningar som förekommer endast hos fåglar och som därför är en av de viktigaste karaktärerna för denna klass.
 9. maraboustork

  maraboustork, Leptoptilos crumeniferus, art i fågelfamiljen storkar.
 10. ängsvädd

  ängsvädd, Succisa pratensis, art i familjen kaprifolväxter.