1. Kyklopöarna

  Kyklopöarna, sju små vulkanöar av basalt utanför Siciliens östkust.
 2. trapp

  trapp, äldre benämning på mörka finkorniga bergarter som diabas, basalt och hyperit.
 3. scoria

  scoria, blåsrumsrikt lavafragment som kastats ur en vulkankrater eller bildats ovanpå ett lavaflöde.
 4. splittring

  splittring, som psykiatrisk term basalt, grundläggande symtom vid schizofreni.
 5. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 6. paleomagnetism

  paleomagnetism, studiet av jordens magnetfält och dess variation under geologisk tid.

 7. Giant’s Causeway

  Giant’s Causeway är ett område med klippor utanför kusten på norra Irland.
 8. Ferrarprovinsens platåbasalter

  Ferrarprovinsens platåbasalter, basalter i form av lavaflöden och lagergångar inom Victoria Land på Antarktis.
 9. Deccans platåbasalter

  Deccans platåbasalter, över varandra utflutna lavabäddar av basalt, som bildar ett upp till 3 000 m mäktigt täcke med en utbredning av mer än 550 000 km 2 och en volym av en miljon km 3 inom Deccan.
 10. alkalibasalt

  alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.