1. Deccan

  Deccan, platåland i västra Indien.
 2. stilbit

  stilbit, desmin, vitt eller grått mineral tillhörande zeolit­gruppen med sammansättningen NaCa 2Al 5Si 13O 36·14H 2O.
 3. Jällabjär

  Jällabjär, Gällabjer , ca 50 m hög kulle vid Röstånga i Skåne.
 4. Stora Le–Marstrandsformationen

  Stora Le–Marstrandsformationen, grupp av bergarter som huvudsakligen utgörs av omvandlade gråvackor med inslag av basalt och som förekommer i ett stråk i urberget från sydvästra Värmland till södra Bohuslän.
 5. sarv

  sarv, Rutilus erythrophthalmus , art i familjen karpfiskar.
 6. klotvittring

  klotvittring, typ av exfoliation som leder till bildning av runda block under markytan.
 7. vulkanister

  vulkanister, kollektiv av naturforskare, verksamma under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, som menade att vulkaner funnits även under jordens tidigare historia.
 8. karroobasalter

  karroobasalter, utbredda formationer av basaltlava (s.k. platåbasalt) från juraperioden.
 9. dubbelspat

  dubbelspat, väl genomskinlig, större spaltromboeder av kalkspat vilken tydligt visar den optiska effekt som kallas dubbelbrytning.
 10. grönstensgruppen

  grönstensgruppen, sammanfattande namn på enheter i nordligaste Sveriges urberg, vilka domineras av metamorft påverkade basiska vulkaniska bergarter (basalter).