1. Malung–Sälen

  Malung–Sälen, kommun i Dalarna (Dalarnas län).

 2. Nicolas Desmarest

  Desmarest, Nicolas, 1725–1815, fransk geolog och mineralog, under större delen av 1700-talets senare hälft statlig uppsyningsman över den franska tillverkningsindustrin.
 3. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 4. enstatit–ortoferrosilitserien

  enstatit–ortoferrosilitserien, en serie bergartsbildande mineral tillhörande pyroxengruppen.
 5. Fredrik Eichstädt

  Eichstädt, Fredrik, 1855–1910, geolog, mineralog och kemist, lärare vid Lunds universitet 1882–90 och vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1890–1910, intendent vid Göteborgs museums mineralogiska avdelning 1894–1910.
 6. lava

  lava är smälta bergarter som stiger upp ur en vulkan och flyter ut på markytan.
 7. flytsäv

  flytsäv, Scirpus fluitans , art i växtfamiljen halvgräs.
 8. natufisk kultur

  natufisk kultur, mesolitiskt kulturkomplex i Mellersta Östern omkring 12 000–8000 f.Kr., uppkallat efter Wadi an-Natuf, en dalgång nordväst om Jerusalem.
 9. djuphavsgrav

  djuphavsgrav, djupgrav, oceangrav, upp till tusentals km lång sänka i oceanbottnen, vilken löper parallellt med en angränsande öbåge eller kontinent.
 10. plutonism

  plutonism, en vid slutet av 1700-talet och under tidigare delen av 1800-talet rådande föreställning att alla bergarter bildats genom inverkan av underjordisk värme.