1. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 2. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. trapp

  2trapp subst. ~en ORDLED: trapp-en
  Svensk ordbok
 5. diabas

  diaba´s subst. ~en ~er ORDLED: dia-bas-en
  Svensk ordbok
 6. diorit

  diori´t subst. ~en ~er ORDLED: dior-it-en
  Svensk ordbok
 7. olivin

  olivi´n subst. ~et ORDLED: ol-iv-in-et
  Svensk ordbok
 8. avsöndra

  a`vsöndra verb ~de ~t ORDLED: av--söndr-ar SUBST.: avsöndrande, avsöndring
  Svensk ordbok