1. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 2. beklädnadsindustri

  beklädnadsindustri, sammanfattande benämning på den industri som producerar klädesplagg, inklusive skodon och huvudbonader, för privat konsumtion och beklädnad för industriell användning.
 3. Cuba

  Cuba, Kuba, stat i Västindien.

 4. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 5. sötpotatis

  sö`tpotatis subst. ~en ~ar ORDLED: söt--pot-at-is-en
  Svensk ordbok
 6. jams

  1jams subst. ~en ORDLED: jams-en
  Svensk ordbok
 7. luftakrobat

  luf`takrobat subst. ~en ~er ORDLED: luft--akro-bat-en
  Svensk ordbok
 8. båta

  bå`ta verb ~de ~t ORDLED: båt-ar SUBST.: båtnad
  Svensk ordbok
 9. akrobatisk

  akroba´tisk adj. ~t ORDLED: akro-bat-isk
  Svensk ordbok
 10. bataljonschef

  bataljo`nschef subst. ~en ~er ORDLED: bat-alj-ons--chef-en
  Svensk ordbok