1. bataljmålare

  batal`jmålare subst. ~n äv. bataljmålarn, plur. ~, best. plur. bataljmålarna ORDLED: bat-alj--mål-ar-en
  Svensk ordbok
 2. adiabatisk

  adiaba´tisk adj. ~t ORDLED: a-dia-bat-isk
  Svensk ordbok
 3. stylobat

  styloba´t subst. ~en ~er ORDLED: stylo-bat-en
  Svensk ordbok
 4. katabatisk

  kataba´tisk adj. ~t ORDLED: kata-bat-isk
  Svensk ordbok
 5. arrowrot

  arrowrot [är´åo-] subst. ~en arrowrötter ORDLED: arrow--rot-en
  Svensk ordbok
 6. butler

  butler [but´- el. bat´-] subst. ~n ~s
  Svensk ordbok
 7. batik

  batik [-i´k el. -ik´] subst. ~en ORDLED: bat-ik-en
  Svensk ordbok
 8. knytbatik

  kny`tbatik subst. ~en ORDLED: knyt--bat-ik-en
  Svensk ordbok
 9. akrobat

  akroba´t subst. ~en ~er ORDLED: akro-bat-en
  Svensk ordbok
 10. bataljmålning

  batal`jmålning subst. ~en ~ar ORDLED: bat-alj--mål-ning-en
  Svensk ordbok