1. bayersk viltspårhund

  bayersk viltspårhund, tysk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
 2. bayerska tronföljdskriget

  bayerska tronföljdskriget, krig 1778–79 mellan Preussen och Österrike.
 3. Bayerska alperna

  Bayerska alperna, bergskedja i Östalperna, se Alperna (Terrängförhållanden).
 4. Bayerprocessen

  Bayerprocessen, metod för framställning av ren aluminiumoxid (Al 2O 3) ur aluminiummalm.
 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. Påfågeln

  Påfågeln, Pavo, stjärnbild på södra stjärnhimlen som inte kan ses från Sverige.
 7. Alfa

  Alfa, α, inom astronomin vanligtvis beteckning för den ljusaste stjärnan i varje stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitivform.
 8. Indianen

  Indianen, Indus, oansenlig, från Sverige ej synlig stjärnbild på södra stjärnhimlen.
 9. Tranan

  Tranan, Grus, stjärnbild på södra stjärnhimlen som inte kan ses från Sverige och som ligger långt från Vintergatans plan.
 10. Kameleonten

  Kameleonten, Chamaeleon, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen nära södra himmelspolen, inte synlig från Sverige.