1. jeans

  jeans, långbyxor av kraftigt kyprat bomullstyg, denim.

 2. Mars Express

  Mars Express, europeisk Marsfarkost som 2 juni 2003 sköts upp från rymdbasen Bajkonur i Kazakstan.
 3. John Stevens Henslow

  Henslow, John Stevens, 1796–1861, brittisk botanist och geolog, professor i Cambridge i mineralogi 1822–27, i botanik från 1827.
 4. A E Van Vogt

  Van Vogt, Alfred Elton, 1912–2000, amerikansk författare av kanadensisk börd.
 5. sökhund

  sökhund, hund som tränats för att följa luft- och markvittring.
 6. designhund

  designhund, medvetet framavlad rashybrid, i syfte att ta till vara specifika egenskaper hos två eller flera etablerade hundraser och överföra dem till avkomman.
 7. bombhund

  bombhund, sökhund som tränats för att identifiera sprängmedel.
 8. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 9. FCI

  FCI, Fédération Cynologique Internationale, internationell hundorganisation med säte i Thuin, Belgien.

 10. fantasy

  fantasy, litteratur, film och annan konst som varken är mimetisk, dvs. verklighetsefterbildande, eller försöker rationellt övertyga om realismen i sitt spekulativa innehåll (som science fiction).