1. fantasy

    fantasy, litteratur, film och annan konst som varken är mimetisk, dvs. verklighetsefterbildande, eller försöker rationellt övertyga om realismen i sitt spekulativa innehåll (som science fiction).
  2. hundsport

    hundsport, fritidsverksamhet med hund.