1. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 2. agronom

  agronom, examenstitel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, vid Lantbrukshögskolan 1932–77 samt vid Ultuna och Alnarps lantbruksinstitut till och med 1933.
 3. själavandring

  själavandring, metempsykos , reinkarnation, transmigration, återfödelse, föreställningen att själen är en av kroppen oberoende enhet som i följd kan bebo olika kroppar, antingen på jorden eller i olika världar.
 4. Homestead Act

  Homestead Act, jordförvärvslag i USA från 1862.
 5. Chinatown

  Chinatown, ursprungligen benämning på kvarter i städer utanför Kina med dominerande kinesisk befolkning, speciellt i Nordamerika.

 6. Chittagong Hill Tracts

  Chittagong Hill Tracts, bergsområde i sydöstra Bangladesh, mot gränsen till Burma.
 7. Valamo kloster

  Valamo kloster, rysk-ortodoxt kloster på en ö i ögruppen Valamo (ryska Valaam) i Ladoga, grundat på 1300-talet, enligt traditionen av munkarna Sergius och Herman.
 8. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. Guinea

  Guinea, stat i Västafrika.

 10. prästgård

  prästgård, boställe för kyrkoherde eller annan präst, förr en jordegendom, från 1910 begränsad till en tjänstebostad jämte tomt och trädgård.