1. inuktitut

  inuktitut, dialektgrupp inom den eskimåisk-aleutisk språkfamiljen som talas av inuiter i nordöstra Canada.

 2. hällkar

  hällkar, större eller mindre, ofta vattenfylld, fördjupning i en berghäll.
 3. inkolentbeteckning

  inkolentbeteckning’invånare’, ’inbyggare’), inkolentnamn, detsamma som inbyggarbeteckning.
 4. kalcicol

  kalcicol, växt som är beroende av kalkhaltig miljö, se basofil.
 5. obsession

  obsession, detsamma som tvångstanke.
 6. Laos

  Laos, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 7. Canada

  Canada, Kanada, stat i Nordamerika.

 8. bostad

  bostad, hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor.
 9. habitation

  habitation (latin habitatio ’boning’, ’bostad’, av habito ’bebo’), beteckning inom bl.a. arkeologi och geografi för samlad bosättning oavsett storlek – från enskilt liggande hus, gårdar och byar till större samhällen – dock främst använd om mindre bosättningar.
 10. Jamal

  Jamal , halvö mellan Karahavet och Obskaja Guba, nordvästra Sibirien, Ryska federationen; 700 km lång och 240 km bred.