1. PFBC

  PFBC, en typ av fluidiserad bädd som bl.a. används vid förbränning av kol.
 2. Beda Hallberg

  Hallberg, Beda, 1869–1945, initiativtagare till majblomman.

 3. jutar

  jutar, germanfolk under tidig medeltid som enligt Beda deltog i anglosaxarnas erövring av England och bosatte sig i Kent, delar av Hampshire och på Isle of Wight.
 4. George Eliot

  Eliot, George, pseudonym för Mary Ann ( Marian) Evans, född 22 november 1819, död 22 december 1880, brittisk författare.
 5. bed and breakfast

  bed and breakfast, övernattning och frukost (för resande), särskilt i privathus på den brittiska och irländska landsbygden.
 6. Urban I

  Urban I, Sankt Urban( us), död 230, påve (från 222), helgon.
 7. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 8. Ave Maria

  Ave Maria, ”Var hälsad, Maria”, en bön byggd på ängeln Gabriels hälsning till Maria enligt Lukasevangeliet 1:28 och på Elisabets lovprisning av henne enligt Lukasevangeliet 1:42 samt troligen på 1300-talet utvidgad med orden ”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.”
 9. Alfred den store

  Alfred den store, 849–899, kung av Wessex 871–899.
 10. Sue Townsend

  Townsend, Susan ( Sue), 1946–2014, brittisk författare.