1. rödlager

  rödlager, engelska red beds, allmän benämning på rödfärgade sediment eller sedimentära bergarter.
 2. lit à la duchesse

  lit à la duchesse, en mot vägg vinkelrätt placerad säng med en vid taket eller väggen fäst himmel av samma längd och bredd som sängen.
 3. Blenda

  Blenda, Blända, kvinnonamn av svenskt ursprung.
 4. Dorothy Livesay

  Livesay, Dorothy, 1909–96, kanadensisk författare.
 5. bretwalda

  bretwalda, titel (känd från 800-talet) för tidiga anglosaxiska härskare, t.ex. northumbriska kungar på 600-talet, som genom militär styrka uppnådde en ledande ställning även över andra riken.
 6. Hengist och Horsa

  Hengist och Horsa, Hengest och Horsa, troligen 400-talet, legendariska anglosaxiska hövdingar.
 7. Mary Norton

  Norton, Mary, född Pearson, 1903–92, brittisk barnboksförfattare.
 8. Oldowan

  Oldowan, oldowankulturen, tidigpaleolitisk redskapstradition, bl.a. representerad i det äldsta fyndlagret (Bed I) i Olduvai, Tanzania.
 9. Augustinus av Canterbury

  Augustinus av Canterbury, död ca 605, missionär, ärkebiskop, helgon.
 10. William Eastlake

  Eastlake, William, 1917–97, amerikansk författare.