1. Spike Lee

  Lee, Shelton Jackson (Spike), född 1957, amerikansk filmregissör och skådespelare.

 2. PFBC

  PFBC, en typ av fluidiserad bädd som bl.a. används vid förbränning av kol.
 3. rödlager

  rödlager, engelska red beds, allmän benämning på rödfärgade sediment eller sedimentära bergarter.
 4. lit à la duchesse

  lit à la duchesse, en mot vägg vinkelrätt placerad säng med en vid taket eller väggen fäst himmel av samma längd och bredd som sängen.
 5. Blenda

  Blenda, Blända, kvinnonamn av svenskt ursprung.
 6. Caedmon

  Caedmon ( Cadmon, Cedmon), senare hälften av 600-talet, den förste till namnet kände engelskspråkige diktaren.
 7. Mary Norton

  Norton, Mary, född Pearson, 1903–92, brittisk barnboksförfattare.
 8. kulbäddsreaktor

  kulbäddsreaktor, engelska pebble bed reactor, kärnreaktor i vilken vissa eller alla för kärnprocesserna viktiga material har formen av kulor, packade till en stationär bädd.
 9. Oldowan

  Oldowan, oldowankulturen, tidigpaleolitisk redskapstradition, bl.a. representerad i det äldsta fyndlagret (Bed I) i Olduvai, Tanzania.
 10. Augustinus av Canterbury

  Augustinus av Canterbury, död ca 605, missionär, ärkebiskop, helgon.