1. messalianer

  messalianer (av syriska metsalyana ’bedjare’), radikalpietister inom det syriska munkväsendet på 300- och 400-talen.
 2. euchiter

  euchiter, extrem kristen riktning, som uppkom på 300-talet.
 3. breviarium

  breviarium (latin, ’kort [dvs. ’komprimerad’] utgåva’, av brevis ’kort’), bok som innehåller alla texter för tidegärdens bönestunder.
 4. beja

  beja, bedja, ett folk i nordöstra Sudan (2,1 miljoner), norra Eritrea (107 000) och sydligaste Egypten (60 000).
 5. bönbok

  bönbok, handskriven eller tryckt bok med böner för kyrkligt eller enskilt bruk.
 6. bevingade ord

  bevingade ord kallar man sådant som någon sagt eller skrivit, kanske för länge sedan, och som har blivit känt och fortfarande används av många människor.
 7. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 8. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 9. hundblick

  hun`dblick subst. ~en ~ar ORDLED: hund--blick-en
  Svensk ordbok
 10. orant

  oran´t subst. ~en ~er ORDLED: or-ant-en
  Svensk ordbok