1. tillbedjare

  till`bedjare subst. ~n äv. tillbedjarn, plur. ~, best. plur. tillbedjarna ORDLED: till--bedj-ar-en
  Svensk ordbok
 2. tillbedjan

  till`bedjan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: till--bedj-an
  Svensk ordbok
 3. värdes

  vä`rdes verb, pres. och pret. konjunktiv ORDLED: värd-es
  Svensk ordbok
 4. pedell

  pedell´ subst. ~en ~er ORDLED: ped-ell-en
  Svensk ordbok
 5. petition

  petition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pet-it-ion-en
  Svensk ordbok
 6. oratorium

  oratorium [-o`r- el. -o´r-] subst. oratoriet oratorier ORDLED: or-at-ori-et
  Svensk ordbok
 7. tillbedja

  till`bedja el. till`be verb tillbad tillbett, pres. tillbeder el. tillber ORDLED: till--bed-er, till--ber SUBST.: tillbedjande; tillbedjan
  Svensk ordbok
 8. preja

  prej`a verb ~de ~t ORDLED: prej-ar SUBST.: prejande, prejning
  Svensk ordbok
 9. be

  be äv. be`dja verb bad bett, pres. ber äv. beder ORDLED: bed-er SUBST.: bedjande
  Svensk ordbok