1. Apatosaurus

  Apatosaurus, Brontosaurus, släkte dinosaurier i ordningen sauropoder.
 2. Aaron Copland

  Copland, Aaron, 1900–90, amerikansk tonsättare.
 3. Silke Scheuermann

  Scheuermann, Silke, född 1973, tysk författare.
 4. Jaltakonferensen

  Jaltakonferensen, konferens under andra världskriget mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, deras utrikesministrar och rådgivare.

 5. Shankara

  Shankara ( Śaṅkara eller Śaṅkarācārya), indisk filosof som enligt den vanligaste traditionen levde 788–820; ca 700–750 är dock troligare.
 6. apatit

  apatit, mineral med mycket växlande färg (grön, blå, violett, brun, röd eller färglös) men vars streck (pulverfärg) är vitt.
 7. Alain Resnais

  Resnais, Alain, 1922–2014, fransk filmregissör.
 8. Charles Burns

  Burns, Charles, född 1955, amerikansk serieskapare.

 9. cum/ex

  cum/ex, korttidshandel med aktier som genomförs vid tiden för aktieutdelning.

 10. bedrägeri

  bedrägeri, oredlighetsbrott som begås av den som genom vilseledning förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som leder till vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon denne företräder.