1. Stasi

  Stasi, egentligen Ministerium für Staatssicherheit, MfS, Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst.
 2. John Dalton

  Dalton, John, född 6 september 1766, död 27 juli 1844, brittisk fysiker och kemist, den moderna atomteorins grundare.
 3. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 4. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk upptäcktsresande.

 5. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 6. Dmitrij Mendelejev

  Mendelejev, Dmitrij, född 27 januari (8 februari enligt nya stilen) 1834, död 20 januari (2 februari enligt nya stilen) 1907, rysk kemist, professor i Sankt Petersburg, vid polytekniska institutet 1864–66 och vid universitetet 1867–90.

 7. inkvisition

  inkvisition, inkvisitionen, en speciellt upprättad kyrklig domstol, som alltsedan 1200-talets början med ensamrätt hade uppdraget att tillrättaföra alla dem som otvetydigt handlade och trodde i strid med kyrkans lära.

 8. Hjalmar Branting

  Branting, Hjalmar, född 23 november 1860, död 24 februari 1925, politiker och tidningsman; jämför släktartikel Branting.
 9. Erik H. Erikson

  Erikson, Erik Homburger, född 15 juni 1902, död 12 maj 1994, tysk-amerikansk psykoanalytiker, ett av de ledande namnen inom psykoanalytiskt orienterad utvecklingspsykologi.
 10. Jack London

  London, John Griffith ( Jack), född 12 januari 1876, död 22 november 1916, amerikansk författare.