1. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 2. järv

  järv, Gulo gulo, art i familjen mårddjur.
 3. Carl Wilhelm Scheele

  Scheele, Carl Wilhelm, född 9 eller 19 december 1742, död 21 maj 1786, kemist, från 1775 apotekare i Köping.
 4. dödshjälp

  dödshjälp, barmhärtighetsdödande, eutanasi, benämningar på åtgärder som påskyndar dödens inträde hos en svårt sjuk person.
 5. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.
 6. gladiator

  gladiator, fäktare, yrkeskämpe, under antiken benämning på kombattant i gladiatorspel.
 7. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som de skyldiga begår i grupp.
 8. tamilska tigrarna

  tamilska tigrarna, Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, militant gerillaorganisation i Sri Lanka vilken bedrev väpnad kamp för en självständig tamilsk stat.

 9. hermelin

  hermelin, lekatt, Mustela erminea, art i rovdjursfamiljen mårddjur.
 10. Vä, f.d. församling i Kristianstads kommun, Skåne (Skåne län).